Петък 15, Октомври 2021г.
Публикации от последните 7 дни

Добре дошли в ДГ №3 "Зорница"

гр. Хасково


От 1 април 2014г. по решение на Общински съвет ЦДГ № 2 "Незабравка" се влива в ЦДГ № 3 "Зорница" и статута на детското заведение вече е ОДЗ № 3 "Зорница". От месец август 2016 г. по силата на Закон за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/ наименованието на детското заведение е Детска градина № 3 "Зорница".