Събота 28, Ноември 2020г.

План за развитие в изпълнение на стратегията на ДГ

в периода 2016-2020

Дейности в изпълнение на Плана

Отчет за изпълнение на стратегията