Събота 28, Ноември 2020г.

План за действие в изпълнение на стратегията на ДГ Зорница

за периода 2020-2024г.

План за действие и финансиране по изпълнение на стратегията