Събота 31, Октомври 2020г.
Текущи обявления за раздел "Профил на купувача"
Публикувано на: Обявление Последна промяна
15.05.2019г. Вид на процедурата:
процедура по Наредбата за Училищен плод и мляко
Уникален номер в Регистъра на ОП:

Url до регистъра на ОП
Описание на поръчката:
Обявлението по процедурата е в раздел Новини
Свързана преписка
15.05.2019г.